• Matek AB säljer kvalitetsmaskiner och verktyg för sten- och betongbearbetning.

0 Varukorg

 

Kedjemotorsågar med segmenterade kedjor 

 

minskar risken för kast vid kapning av rör.

 

Studie visar att slipande kedjemotorsågar är betydligt säkrare än motorkapar

 

 - Se nedan film med bröderna Hufana om olyckan

 - Ladda ner studien nedan om hur säker en kedjesåg är jämfört med en motorkap


Sågoperatörer som har upplevt en kasthändelse eller ett hugg med en motorkap kommer att säga att de inte gjorde något utöver det vanliga utan upplevde ett oväntat fenomen. Denna typ av händelse händer bara på 20 millisekunder – som en blinkning, en kamerablixt eller ett bis vingslag. Eftersom den mänskliga reaktionstiden är ungefär 250 millisekunder (mer än tio gånger längre än en kasthändelse) har operatörerna ingen chans att reagera eller flytta på sig, vilket ofta får dem att undra vad som precis hände och vad som gick fel.

 

 

 

Se intervjun med bröderna Hufana

om olyckan........ 

 

Studie visar att slipande kedjemotorsågar är betydligt

säkrare än motorkapar och minskar risken markant för

kast och hugg vid kapning av rör.

 

Slipande kedjesågar, liksom många elverktyg, medför inneboende risker och många är också reglerade gällande deras grundläggande och avsedda användningsområden. Ett undantag är bristen på reglering kring det unika sätt som cirkelkapsågar används på för att skära rör i rörgravar (t.ex. vatten/avlopp), vilket kräver att operatörerna flyttar på klingskyddet för att kunna slutföra arbetet. Som ett resultat av detta innebär denna specifika tillämpning allvarliga risker som inte förmedlas eller tas upp i några publicerade säkerhetsstandarder.

Eftersom byggproffs använder motorkapar för många typer av skärarbeten, som att kapa rör i rörgravar i nya byggprojekt eller vattenläckor, är de mycket vana vid detta verktyg och tenderar att som standard även använda det i rörgraven. Även om motorkapar har många säkra och lämpliga användningsområden inom byggbranschen, gör deras i design dem till ett väldigt riskfyllt val för att skära/kapa rör i en rörgrav.

När operatörer arbetar i trånga utrymmen under jord med en motorkap hamnar de ofta i besvärliga ställningar och håller sågen på ett annorlunda sätt, vilket resulterar i mindre kontroll över maskinen. Dessutom, när du närmar dig slutet av snittet, återstår endast en liten del av materialet vanligtvis på undersidan eller sidan av röret, och operatören måste flytta på klingskyddet för att komma åt det. Vid denna punkt i snittet är röret som minst stabilt, skyddet är helt ineffektivt, riskerna för kast och hugg är som störst just vid detta tillfället och operatörens direkta exponering för bladet är den mest riskfyllda.

Det har alltid varit en svår uppgift att bedöma risken och farorna med kast när det gäller alla typer av sågar. ICS Diamond Tools (ICS), en avdelning inom Blount International, har länge varit intresserad av att samla in kastdata för att avgöra om och hur mycket alternativa skärningsmetoder skulle kunna bidra till att minska riskerna i rörgraven – och hur denna information skulle kunna användas för att påverka regleringen för att göra förhållandena säkrare för operatörerna. För att samla in data anlitade ICS 2017 ett världsledande forskningsuniversitet för att genomföra en oberoende studie för att mäta skillnaderna i kastenergi mellan motorkapar och slipande kedjemotorsågar vid kapning av rör i rörgrav. Resultaten av denna forskning återfinns i den expertgranskade artikeln “Investigation of abrasive saw kickback” som publicerades i International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2020 [2] https://doi.org/10.1080/10803548.2020.1770529.

 

Ladda ner ICS dokumentation

och läs mer om fördelen med att använda ICS betångkedjesågar

Har du frågor eller funderingar kontakta oss så berättar vi mer.

Ladda ner PDF  Kontakta oss

Utvalda sågpaket - Anpassade för sågning och kapning av segjärn och gjutjärnsrör.