• Matek AB säljer kvalitetsmaskiner och verktyg för sten- och betongbearbetning.

0 Varukorg

 

Kom igång med ICS betongkedjesåg

 

Hur du startar upp och sköter er ICS betongkedjesågen för bästa möjliga resultat och livslängd på sågen.

 

Tips vid start

Rätt kedjespänning, full gas och vatten gör jobbet enklare och att kedjan håller längre.

Exempelbild
Alltid 2% oljeblandad bensin.

Använd Aspen 2 akrylatbensin eller 2% 95 oktanig bensin. 

Exempelbild
Kontrollera kedjespänningen.

Före sågning: kontrollera kedjespänning genom att dra kedjan runt svärdet för hand. Om du inte kan dra kedjan den lätt är den för hårt spänd. Ryttarna på kedjan ska ligga mot svärdet. Se bild.

 

Exempelbild
Alltid full gas vid sågning!

Glöm inte vattenkylningen till sågen!

 

 

 

Exempelbild
Vid start av ny betongkedja.

Stick sågen rakt in i materialet för att frilägga diamanterna. Låt sågen göra jobbet, tryck inte för hårt!

 

Vid start av sågning i segjärn, gjutjärn och PVC finns två sågsätt.

OBS - gäller endast med PowerGrit kedja!

Exempelbild

Stick in svärdet genom röret.

 

Exempelbild

Lägg svärdet ovanpå röret.

Låt diamanterna göra jobbet. Sågen kan vickas uppåt och nedåt. Dra aldrig sågen fram och tillbaka.

 

 

 

Rengör och smörj sågen efter varje användning 

Efter sågning är det viktigt att spola av sågen så att allt betongslam försvinner. Använd WD-40 olja eller livsmedelgodkänd olja för smörjning.

Exempelbild

1. Spola rent kedjan och dra runt kedjan.

Exempelbild

2. Spola in över drev och koppling. Vid behov, skruva av kåpan.

 

Exempelbild

3. Spola in i startmekanismen.

4. Spraya in i startmekanismen och dra i startsnöret.

Exempelbild

5. Spraya på kedjan och dra runt kedjan.

Exempelbild

6. Spraya in i noshjulet och dra runt kedjan.