• Matek AB säljer kvalitetsmaskiner och verktyg för sten- och betongbearbetning.

0 Varukorg

Våra köpevillkor

 

Matek AB säljer produkter till Näringsidkare samt kommunala och statliga myndigheter. 

 

Vi säljer inte produkter direkt till konsumenter (privatpersoner). För att handla av oss behövs ett svenskt organisationsnummer. Bedriver du verksamhet som enskild näringsidkare anger du ditt personnummer/organisationsnummer.
 
Allmänt

Bolaget som säljer och som du som kund ingår avtal med är Matek AB, organisationsnummer 556590–2714, Koppargatan 19, 271 39 Ystad (nedan kallat Matek).

Tekniska data och vikter kan avvika, men är så nära verkligheten som möjligt. Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

Vi förbehåller oss också rätten att ändra priser vid omständigheter som går utanför vår kontroll som tex valutaförändringar, höjda inköps- eller tillverkningspriser eller höjd mervärdesskatt. Därutöver förbehåller vi oss även rätten att annullera beställningar där varan är felaktigt prissatt.

Produktbilderna kan visa snarlika produkter, produkter med extrautrustning eller vara en generell bild för produktområdet och kan således avvika från produkten i fråga.

Om inget annat anges i dessa köpevillkor gäller leveransbestämmelser enligt NL17 och Köplagen.

Genom köp hos Matek godkänner du dessa köpevillkor om inte annat avtalats skriftligt.

 
Priser

Priser visas som förvalt utan moms. I kassan specificeras sen produktens/produkternas pris och momsen.

Om felaktigt pris angetts för en produkt som beställts underrättar vi om det korrigerade priset och inväntar godkännande innan ordern genomförs.

Ibland erbjuder Matek special- och kampanjpriser under begränsad tid. Dessa priser gäller endast under begränsad tid och så länge lagret räcker. Special- och kampanjpriser kan inte kombineras med andra rabatter och avtal.

 
Betalning

Betalning sker via SVEA. Normalt erbjuds möjlighet till kortbetalning med bankkort eller faktura. Vilka möjligheter som erbjuds framgår i kassan efter angivet organisationsnummer.

Svea Ekonomis ABs villkor gäller och finns att läsa här; https://cdn.svea.com/webpay/sv-SE/SE_Checkout_villkor_20200108.pdf

Faktura från Matek AB
För avtalskunder erbjuder vi faktura efter godkänd kreditprövning. Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10% samt lagstadgad påminnelseavgift. Eventuell anmärkning mot fakturan ska göras snarast och inom 8 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas elektroniskt via E-faktura alternativt via e-post varav e-postadress för mottagande av faktura måste anges.

Matek äger rätten att ändra betalningsvillkor eller kräva kompletterande uppgifter före leverans. Vid förändringar av betalningsvillkor äger både parter rätten att annullera beställningen.

Matek behåller äganderätten på maskinen fram tills att hela fakturabeloppet är betalt.

 
Leveranser

Normal leveranstid för varor som lagerförs är 1-2 dagar. För beställningsvaror framgår en ungefärlig leveranstid i e-handeln som baseras på tidigare leveranser från tillverkaren. Detta är ingen garanterad leveranstid. Uppdaterad leveranstid presenteras på orderbekräftelsen som skickas när Matek mottagit ordern och fått leveransen bekräftad av Mateks leverantör. Vi använder oss av olika transportföretag för leverans. I kassan specificeras fraktalternativ och pris. Vi kan komma att ändra leveransalternativ om vi finner det lämpligt.

Om inget annat skriftligen avtalats så levererar vi enligt Incoterms FCA Ystad med leveransbestämmelser enligt NL17.

 
Ångerrätt

Matek säljer produkter endast till Näringsidkare, kommuner och statliga förvaltningar. Den lagstadgade Distans- och hemförsäljningslagen är endast tvingande för försäljning mot privatpersoner, därför erbjuder Matek inte ångerrätt eller öppet köp.

 
Garanti

Matek lämnar garanti om max 12 månader eller enligt produkttillverkarens villkor. Slitdelar, batterier och förbrukningsvaror är fråntaget garantiåtagande. Garantiarbete får endast utföras efter av oss godkänd överenskommelse. Garantianspråk skall insändas på Matek AB:s reklamationsrapport senast 30 dagar efter utfört arbete. Används icke original reservdelar bortfaller Matek AB:s produktansvar och vidare reklamationsrätt. Reklamerade delar skall, om ej annat överenskommes, returneras fraktfritt senast 30 dagar efter utskiftning.