BLÄSTERMATERIAL

Det mesta för blästring av natur- och kompositsten, Blästersand, Blästertejp, Blästerduk och Filler för limning av blästerduken.