VATTENRENING DEP

Vattenrening från Turrini tar hand om ert returvatten från granit och marmorproduktion.


Turrini är ett familjeföretag i Verona som är specialister på vattenrening och sugväggar för stenindustrin. DEP vattenrening är tillverkad i rostfritt material för att ge en lång livslängd i den miljö som den arbetar i.
DEP Vattenrening levereras i ett komplett paket med bl.a. dubbla tryckpumpar för renat vatten, rostfri slampump för placering i slambrunn, tank och pump för flockningsmedel, ställning för slamsäckar m.m.
DEP vattenrening finns i ett antal olika storlekar och kapaciteter för att passa användarens behov. Den stora vattenmängden som finns i systemet gör också att DEP levererar en bra kvalitet på det vatten som går tillbaka till Er produktion.