Vattenjet > 

VATTENJET

Breton vattenjet finns i versioner CombiCut DJ/NC med klinga och vattenjet eller de renodlade vattenjetmaskinerna Classica och Pratica. Samtliga finns i version med 3 eller 5 axlar, och är utrustade med KMT tryckaggregat.