MANUELLA LYFTBLOCK

KITO stora program av manuella lyftblock finns som snabblyftblock och spaklyftblock. Kännetecknade för dessa lyftblock är låg egenvikt samt hög kvalitet med en enkel konstruktion för effektiva lyft- och dragarbeten. Kapacitet på spaklyftblock är från 250 kg till 9 ton och snabblyftblock är från 250 kg till 50 ton.
Inga underkategorier hittades.