MARMORSILIKON

AKEMI Marmor Silikon är ett 1-komponents tätningsmaterial av silikongiummi med mycket goda egenskaper för tätning och fogning av natursten och kompositsten. Marmorsilkon går att få i ett flertal färger både blanka och matta för enkel färgpassning till stenmaterialet, ingen "blödning" förekommer så angränsande ytor blir inte missfärgade. Marmorsilikon fäster bra mot de flesta material och går t.o.m. att använda i undervattensmiljö.