Gravvård > 

GRAVVÅRD

Material för bearbetning och utsmyckning av gravstenar och gravvårdar. Häribland märks material för maskning och blästring såsom blästerduk, blästertejp, blästersand och filler.