Emmedue

EMMEDUE bildades 1993 i Italien för att utveckla precisionsmaskiner från metallindustrin, till att även användas för stenindustrin för att täcka dess växande krav på automatisering och ökade produktionsvolymer.


Idag levererar EMMEDUE fleraxliga produktionsmaskiner för stenbearbetning runt om i världen. Dessa maskiner kännetecknas av hög kvalitet, kapacitet och design.

Emmedue
Emmedue Discovery 4- och 5-axlig
Discovery 4- och 5-axlig
Stensåg Discovery 4- och 5-axlig samt Discovery 5 PlusDiscovery är storebror i familjen, utrustad med kraftigare sågmoto...
Emmedue Astra 4- och 5-axlig
Astra 4- och 5-axlig
Stensåg Astra 4- och 5-axligAstra är lillebror i familjen, men är mer än tillräckligt stark för att användas i daglig pr...