DIAMANTKLINGOR FÖR GOLVSÅGAR

Försprånget som utmärker TYROLIT baseras på många års erfarenhet inom produktion och användning av golvsågar och golvsågsklingor. Därmed möjliggör vi innovativa lösningar i stora projekt liksom ekonomiska aspekter för daglig användning på en byggarbetsplats. TYROLIT golvsågsklingor utvecklas för att perfekt passa ihop med maskiner från TYROLIT. Golvsågning är en vibrationsfri metod, som skonar byggnadsmaterialet.