BETONGKEDJESÅG

Betongsåg - Säker kapning av rör och murverk


ICS Betongkedjesågar används av håltagare och entreprenörer som säkert, snabbt och smidigt behöver kapa eller ta upp hål, ingen risk för kast eller hugg. ICS Betongsågar gör det enkelt att ta upp hål för fönster och dörrar, hål för ledningar och rör, för kapning i murverk, armerad betong, tegel, granit och gjutjärn & segjärn etc. Betongkedjesågarna finns med bensindrift, hydrauldrift och med pneumatisk drift. ICS Betongkedjesåg klassas som arbetsredskap ej som motorsåg.